ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na stanowisko Koordynatora, Z-cy Koordynatora oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Stacji Dializ i Poradni Nefrologicznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 02/02/2022
Termin składania ofert: 15/02/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/5/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: