ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Zastępcy Dyrektora ds. pielęgniarstwa

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 31/12/2020
Termin składania ofert: 15/01/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/21/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: