ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Z-cy Koordynatora Oddziału Kardiologicznego i Poradni Kardiologicznej oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym i Poradni Kardiologicznej w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2025 r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 19/05/2021
Termin składania ofert: 02/06/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/9/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI: