ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Specjalistów ds. Epidemiologii

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 08/04/2024
Termin składania ofert: 19/04/2024
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/16/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI: