ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego oraz wykonywanie świadczeń lekarskich w zakresie kompleksowej diagnostyki endoskopowej i endoskopii zabiegowej przewodu pokarmowego

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 14/09/2022
Termin składania ofert: 23/09/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/22/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: