ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Pediatrycznego i udzielanie świadczeń lekarskich

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 08/05/2024
Termin składania ofert: 21/05/2024
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/19/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI: