ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Ginekologiczno- Położniczego oraz Poradni Ginekologicznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 18/12/2020
Termin składania ofert: 19/01/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/20/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: