ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na pełnienie funkcji koordynatora i zastępcy Dziennego Oddziału Chemioterapii Onkologicznej i Poradni Chemioterapii Onkologicznej oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chemioterapii onkologicznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 13/11/2023
Termin składania ofert: 22/11/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/45/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: