ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na objęcie stanowiska Z-cy Pielęgniarki Koordynującej oraz udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale i Poradni Reumatologicznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 12/04/2023
Termin składania ofert: 21/04/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/18/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: