ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na objęcie stanowiska Koordynatora i udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Neurologicznym

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 12/12/2023
Termin składania ofert: 21/12/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/53/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: