ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń pielęgniarskich w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 08/05/2023
Termin składania ofert: 17/05/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/23/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: