ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 07/06/2022
Termin składania ofert: 22/06/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/18/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: