ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz w Poradni Neurologicznej w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 30.06.2024 r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 05/07/2022
Termin składania ofert: 22/07/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/17/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: