ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na na objęcie stanowiska Koordynatora zespołu pielęgniarskiego i nielekarskiego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Dziale Pomocy Doraźnej a także udzielanie świadczeń pielęgniarskich/ ratownika medycznego

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 18/01/2023
Termin składania ofert: 01/02/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/6/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: