ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na lekarskie świadczenia zdrowotne w Poradni Alergologicznej oraz wykonywanie konsultacji szpitalnych

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 10/11/2020
Termin składania ofert: 23/11/2020
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/18/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: