ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na 1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych anestezjologicznych. 3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Anestezjologicznej.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 07/11/2022
Termin składania ofert: 21/11/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/31/22

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

OGŁOSZENIE:

POZOSTAŁE PLIKI (ZAŁĄCZNIKI):

PYTANIA I ODPOWIEDZI: