AKTUALNOŚCI

Spotkanie edukacyjno – informacyjne w Zawoi

04/11/2017

Zapraszamy
MIESZKAŃCÓW GMINY ZAWOJA
na spotkanie edukacyjno – informacyjne realizowane w ramach projektu „Pro Life! Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego”

Uczestnicy spotkania będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat profilaktyki nowotworów układu pokarmowego, poznać zagrożenia wynikające z nieprawidłowych nawyków żywieniowych oraz dowiedzieć się jakie są sposoby czynnego spędzania wolnego czasu. Na spotkaniu będzie okazja uzyskać więcej informacji na temat realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej projektu profilaktycznego „Pro Life! Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego”.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2017r. o godzinie 15.00 w Sali Widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi

Serdecznie zapraszamy!

Projekt „Pro life! Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego