PROJEKTY ZREALIZOWANE

Rozbudowa instalacji tlenowej Szpitala w Suchej Beskidzkiej oraz Szpitala w Makowie Podhalańskim

02/12/2020

ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ

SZPITALA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ORAZ SZPITALA W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

 

ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ

SZPITALA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ORAZ SZPITALA W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim w dniu 2.12.2020 r. przystąpił do realizacji projektu pn.

„Rozbudowa instalacji tlenowej Szpitala w Suchej Beskidzkiej oraz w Makowie Podhalańskim”.


Projekt jest finansowany z budżetu Państwa.

Głównym celem otrzymanej dotacji jest rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem choroby zakaźnej COVID-19.

Niezbędne prace w ramach realzacji inwestycji polegały na wykonaniu postumentu pod zbiornik tlenu ciekłego na terenie szpitala w Suchej Beskidzkiej oraz w Makowie Podhalańskim oraz szeregu prac instalacyjnych wraz rozruchem i odbiorem inwestycji. 

Okres realizacji inwestycji: 16.11 – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość inwestycji: 98 543,00 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 98 543,00 zł