PROJEKTY ZREALIZOWANE

PRO LIFE!

05/02/2020

PRO LIFE!

Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego

PRO LIFE! PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO DLA OSÓB Z TERENU POWIATU SUSKIEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej realizuje projekt „Pro Life! Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota projektu ogółem: 530 087,50 PLN w tym:

a) kwota dofinansowania:

  • Współfinansowanie UE: 450 574,37 PLN
  • Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 53 008,75 PLN

b) wkład własny: 26 504,38 PLN

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób z terenu powiatu suskiego w wieku aktywności zawodowej w programie zdrowotnym profilaktyki raka jelita w latach 2017-2019, a przez to zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory.

W ramach projektu, oprócz wykonywania bezpłatnych badań kolonoskopii dla mieszkanek i mieszkańców powiatu suskiego, organizowane są akcje profilaktyczne „Białe Soboty”, podczas których można wziąć udział w bezpłatnych badaniach oraz konsultacjach lekarskich, pielęgniarskich, dietetycznych, prowadzona jest również  kampania informacyjno-edukacyjna na terenie powiatu suskiego, mająca poszerzyć świadomość mieszkańców powiatu suskiego na temat choroby nowotworowej, wczesnego wykrywania i metod leczenia.

Efektem realizacji projektu będzie: zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych raka jelita, poprzez udział w bezpłatnych badaniach kolonoskopii. Ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych –szczególnie mieszkankom gmin wiejskich, a także osobom niepełnosprawnym. Nabycie wiedzy na temat zagrożenia rakiem jelita –czynników ryzyka, roli zdrowego trybu życia w profilaktyce, możliwości zapobiegania rozwojowi choroby.

Grupę docelową projektu stanowią zdrowe osoby, zamieszkujące na terenie powiatu suskiego bez objawów klinicznych sugerujących raka jelita w wieku:

  • pomiędzy 50 a 65 lat
  • pomiędzy 40 a 65 lat, gdy mają krewnego I stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego
  • od 25 do 65 lat, gdy mają wskazanie poradni genetycznej

Więcej informacji:

Biuro projektu: Dział Marketingu i Promocji Zdrowia, pokój 119, ADMINISTRACJA, piętro I, blok C, tel.: 33 872 32 13

Rejestracja telefoniczna do badań: +48 668 312 900 (poniedziałek – piątek w godz.: 10:00 – 16:30).

Rejestracja osobista czynna jest poniedziałek – piątek w godz.: 10:00 – 16:30 w ZOZ Sucha Beskidzka – Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Blok „C” III Piętro, p. 313C.

W ramach projektu realizowane są działania:

Zespół Opieki Zdrowotnej realizuje projekt „Pro Life! Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota projektu ogółem: 530 087,50 PLN w tym:

a) kwota dofinansowania:

  • Współfinansowanie UE: 450 574,37 PLN
  • Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 53 008,75 PLN

b) wkład własny: 26 504,38 PLN

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób z terenu powiatu suskiego w wieku aktywności zawodowej w programie zdrowotnym profilaktyki raka jelita w latach 2017-2019, a przez to zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory.

W ramach projektu, oprócz wykonywania bezpłatnych badań kolonoskopii dla mieszkanek i mieszkańców powiatu suskiego, organizowane są akcje profilaktyczne „Białe Soboty”, podczas których można wziąć udział w bezpłatnych badaniach oraz konsultacjach lekarskich, pielęgniarskich, dietetycznych, prowadzona jest również  kampania informacyjno-edukacyjna na terenie powiatu suskiego, mająca poszerzyć świadomość mieszkańców powiatu suskiego na temat choroby nowotworowej, wczesnego wykrywania i metod leczenia.

Efektem realizacji projektu będzie: zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych raka jelita, poprzez udział w bezpłatnych badaniach kolonoskopii. Ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych –szczególnie mieszkankom gmin wiejskich, a także osobom niepełnosprawnym. Nabycie wiedzy na temat zagrożenia rakiem jelita –czynników ryzyka, roli zdrowego trybu życia w profilaktyce, możliwości zapobiegania rozwojowi choroby.

W ramach programu ProLife! prowadzona jest kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców powiatu suskiego. Spotkania organizowane są dla mieszkańców gmin w szkołach, bibliotekach, ośrodkach kultury, urzędach, zakładach pracy, podczas których nasi  specjaliści wyjaśniają  pacjentom dlaczego kolonoskopia jest tak ważna, rozwiewają wszelkie wątpliwości, lęki, tłumaczą na czym polega badanie i dokładnie opowiadają  o profilaktyce raka jelita grubego oraz realizowanym przez nasz szpital programie.

Zainteresowani zorganizowaniem lub udziałem w spotkaniu edukacyjno-informacyjnym prosimy o kontakt z Biurem Projektu: Dział Marketingu i Promocji Zdrowia, pokój 199, ADMINISTRACJA, I piętro, blok C

tel.: (33) 872 32 13

SPOTKANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

„Białe Soboty”  czyli happeningi o charakterze edukacyjno-informacyjnym, podczas których można wziąć udział m.in. w bezpłatnych konsultacjach lekarskich, psychologicznych, dietetycznych, pielęgniarskich oraz bezpłatnych badań USG jamy brzusznej. Więcej informacji nt. przedmiotowych akcji pod odnośnikami: Biała Sobota w Suchej Beskidzkiej (09.09.2017) oraz Biała Sobota w Jordanowie (14.10.2017).