PROJEKTY ZREALIZOWANE

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny

05/10/2020

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

PAKIET SPOŁECZNY dla ZOZ w Suchej Beskidzkiej

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

PAKIET SPOŁECZNY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej  w dniu 5 października 2020 r. przystąpił do realizacji projektu pn.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny

Bezpieczny Dom


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakładów opieki długoterminowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Uczestnikami projektu są podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego oraz ich mieszkańcy, pacjenci i pracownicy.

Tytuł grantu otrzymanego przez ZOZ Sucha Beskidzka:

„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów oraz personelu medycznego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym działającym w strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej”

Celem projektu grantowego realizowanego przez ZOZ Sucha Beskidzka jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników placówki opieki całodobowej – Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez:

  1. Doposażenie stanowisk pracy personelu placówek całodobowej opieki oraz ich mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19;
  2. Doposażenie placówek całodobowej opieki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020r.

Wysokość otrzymanego grantu wynosi 132 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 19 800 zł wkładu własnego.

W ramach przedmiotowego projektu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Makowie Podhalańskim zostanie doposażony w:

  • środki ochrony indywidualnej, m.in.: maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne, środki do dezynfekcji
  • sprzęt i wyposażenie, m.in.: aparat do dekontaminacji, ozonator, urządzenie do zamgławiania, mata dezynfekcyjna

 

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.