PROJEKTY ZREALIZOWANE

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

01/03/2022

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

 

MODERNIZACJA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH SZPITALA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

WRAZ Z WYKONANIEM ZAPASOWEJ LINII KABLOWEJ ZASILANIA PODSTAWOWEGO W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – W ZWIĄZKU Z COVID-19

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim w dniu 1.03.2022 r. przystąpił do realizacji projektu pn.

„Modernizacja instalacji gazów medycznych Szpitala w Suchej Beskidzkiej wraz z wykonaniem zapasowej linii kablowej zasilania podstawowego w energię elektryczną – w związku z COVID-19″


Projekt jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem choroby zakaźnej COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

DOFINANSOWANIE: 1 251 932 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 251 932 zł

Okres realizacji inwestycji: 1.03 – 31.12.2022 r.

Głównym celem otrzymanej dotacji jest zmodernizowanie istniejącej instalacji gazów medycznych (tlenu medycznego oraz sprężonego powietrza medycznego) eksploatowanych w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej wraz z poprowadzeniem nowej zapasowej linii kablowej zasilania podstawowego w energię elektryczną poszczególnych budynków Szpitala w Suchej Beskidzkiej.

W ramach ww. zadania zostaną zrealizowane następujące zakresy prac:
1. Modernizacja stacji przygotowania sprężonego powietrza medycznego
2. Rozbudowa stacji rozprężania tlenu butlowego
3. Instalacja systemu alarmów eksploatacyjnych źródeł zasilania instalacji gazów medycznych
4. Modernizacja sieci zewnętrznej tlenu medycznego do budynków szpitala
5. Budowa nowej – zapasowej – linii zasilania podstawowego łączącej poszczególne budynki szpitala ze stacją transformatorową