PROJEKTY ZREALIZOWANE

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

10/08/2022

W ramach umowy nr 13/WZ/2022 pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim- Panem Łukaszem Kmitą, a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, Szpital otrzymał środki na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku – zakup aparatury i sprzętu medycznego – w łącznej kwocie: 248 068,00 zł.

w tym:

  • „Zakup aparatury i sprzętu medycznego – Agregat prądotwórczy” – w maksymalnej wysokości 92 368,00
  • „Zakup aparatury i sprzętu medycznego – łóżka szpitalne” – w maksymalnej wysokości 155 700,00

Projekt jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem choroby zakaźnej COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Okres realizacji inwestycji: do  31.12.2022 r.