AKTUALNOŚCI

Pro Life! Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego

10/09/2017

Zespół Opieki Zdrowotnej realizuje projekt „Pro Life! Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób z terenu powiatu suskiego w wieku aktywności zawodowej w programie zdrowotnym profilaktyki raka jelita w latach 2017-2019, a przez to zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory.

Grupę docelową projektu stanowią zdrowe osoby, zamieszkujące na terenie powiatu suskiego  bez objawów klinicznych sugerujących raka jelita w wieku:

  • pomiędzy 50 a 65 lat
  • pomiędzy 40 a 65 lat, gdy mają krewnego I stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego
  • od 25 do 65 lat, gdy mają wskazanie poradni genetycznej.

W ramach projektu realizowane są działania:

  1. BADANIA KOLONOSKOPOWE (dla osób z grupy docelowej).
  2. DZIAŁANIA EDUKACYJNO – INFORMACYJNE (spotkania dla mieszkańców powiatu suskiego).
  3. AKCJE PROFILAKTYCZNE „Białe Soboty” podczas których można wziąć udział m.in. w bezpłatnych konsultacjach lekarskich, psychologicznych, dietetycznych, pielęgniarskich oraz bezpłatnych badań USG jamy brzusznej.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań w ramach projektu Pro Life!

Więcej informacji:

Dział Marketingu i Promocji Zdrowia

ZOZ w Suchej Beskidzkiej