AKTUALNOŚCI

POPRAWA BILANSU ENERGETYCZNEGO BUDYNKÓW SZPITALA

05/03/2018

POPRAWA BILANSU ENERGETYCZNEGO BUDYNKÓW SZPITALA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI SANITARNYCH

Zespół Opieki Zdrowotnej otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.”Poprawa bilansu energetycznego budynków Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez modernizację źródła ciepła wraz z wymianą instalacji sanitarnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 4 Osi Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Projekt jest kontynuacją działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. W zakresie realizacji projektu zaplanowano termomodernizację budynku głównego Szpitala, Stacji Dializ oraz budynku Patomorfologii.

Całkowita wartość projektu: 6 939 378,82. Dofinansowanie: 2 693 647,99. Wkład własny: 4 245 730,83.

[fat_gallery_slider data_source =”list_id” gallery_ids=”6470″]