AKTUALNOŚCI

Zmodernizowany Blok Porodowy

05/07/2019

4 lipca 2019 r. w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej zakończony został I etap zadania Kompleksowa modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego obejmująca prace budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe oraz zakup aparatury i wyposażenia medycznego”

Etap I – modernizacja Bloku Porodowego

Okres realizacji inwestycji: 14.01-30.06.2019 r.

Działaniem objęto roboty architektoniczno-budowlane oraz wykonanie instalacji wody i kanalizacji, centralnego ogrzewania i gazów medycznych, instalacji elektrycznych wewnętrznych i niskoprądowych, instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z opracowanymi projektami wykonawczymi oraz decyzją Starosty Suskiego nr 322/14 z 21.08.2014r. zatwierdzającą projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji: Przebudowa 4 piętra mieszczącego oddział ginekologiczno-położniczy, oddział neonatologiczny oraz blok porodowy Szpitala ZOZ w Suchej Beskidzkiej na działce nr ew. 10180/16.

W ramach modernizacji Bloku Porodowego wykonano:

  • śluzę umywalkowo-fartuchową, przez którą odbywał się będzie transport pacjentek z Bloku Porodowego na Oddział Położniczy oraz ruch personelu medycznego w kierunku śluzy ubraniowej, a dalej na Blok Porodowy.
  • śluzę ubraniową składającą się z części brudnej, korytarza – przedsionka, z którego dostępna jest łazienka, oraz z części czystej (ubieralni).
  • wewnętrzny korytarz, z którego dostępne są: trzy sale porodowe, w tym jedna przygotowana do porodów rodzinnych, sala operacyjna do cięć cesarskich z pomieszczeniami przygotowania lekarzy, śluzą materiałową, pomieszczenie dla położnic i noworodka w pierwszej godzinie życia po porodach powikłanych, dyżurka lekarska i dyżurka pielęgniarska.
  • wewnętrzny korytarz komunikacyjny, z którego dostępne są: boczna, ewakuacyjna klatka schodowa, przez którą wchodzą na Blok Porodowy tylko osoby towarzyszące przy porodach rodzinnych, brudownik, magazyn podręczny, składzik porządkowy i pokój Oddziałowej Pielęgniarki Położnej.
  • sale porodowe jednostanowiskowe (sale nr 1 i 2) ze wspólnymi stanowiskami pierwszej pielęgnacji i resuscytacji noworodka. Z sal dostępne są także łazienki z natryskami do kąpieli rozluźniających. Salę porodową nr 3 zaprojektowano się na potrzeby porodów rodzinnych. Dla osób towarzyszących rodzącym zaprojektowano również salonik rodzinny.
  • salę operacyjną (sala do cięć cesarskich) – personel medyczny do sali cięć przechodzi przez pomieszczenie przygotowania lekarzy. Po operacji pacjentkę przemieszcza się do pokoju dla położnic i noworodka w pierwszych godzinach życia, po porodach powikłanych. Do usuwania zużytego materiału z sali do cięć zaprojektowano korytarz brudny z punktem do dezynfekcji i mycia narzędzi.
  • część północna korytarza, z którego dostępne są: brudownik z przedsionkiem, składzik porządkowy, magazyny oraz dźwig osobowo-towarowy wydzielony tylko do transportu odpadów, brudnej bielizny i pojemników z użytymi narzędziami.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowanie w okresie 14.01-30.06.2019 r. Zdjęcia pomieszczeń Bloku Porodowego przed pracami modernizacyjnymi oraz postępy prac remontowych odnajdą Państwo pod linkiem: Kompleksowa modernizacja.

Wszystkie pomieszczenia Bloku Porodowego posiadają klimatyzację. Realizacja zadania wiązała się również z zakupem nowoczesnej aparatury i wyposażenia, w tym m.in.: łóżek porodowych czy foteli ginekologicznych, wanny do porodów w wodzie, stołu operacyjnego, aparatu USG, aparatu KTG.

Całość przedsięwzięcia opiewa na kwotę             4 270 805,88 zł

W tym zakupiony sprzęt medyczny                     1 330 805,88 zł

Źródła finansowania: [ %] Kwota
Dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa 52,45%             2 240 037,68 zł
Własne środki 47,55%             2 030 768,20 zł
RAZEM             4 270 805,88 zł

Dziękujemy wszystkim zgromadzonym za przybycie, a w szczególności Panu Staroście Suskiemu Józefowi Bałosowi, członkom Rady Społecznej i Rady Powiatu, Panu Burmistrzowi Stanisławowi Lichosytowi!

 

 

Drekcja ZOZ Sucha Beskidzka