OGŁOSZENIA

Ogłoszenie wyniku licytacji zespołu prądotwórczego

13/03/2023

Ogłoszenie wyniku sprzedaży Zespołu prądotwórczego, rok produkcji 1983

W dniu 13.03.2023 r. odbyła się licytacja w przedmiocie sprzedaży Zespołu prądotwórczego ANDORIA, rok produkcji 1983.
W wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty odkupu ww. zespołu, jednak żadna z ofert nie spełniła warunku zamieszczonego w ogłoszeniu, tj. cena minimalna nie została osiągnięta.
W wyniku licytacji z żadnym z oferentów nie została podpisana umowa sprzedaży oferowanego Zespołu prądotwórczego ANDORIA.

OGŁOSZENIE