OGŁOSZENIA

Ogłoszenie wyniku licytacji na najem 1 m² powierzchni celem ustawienia wózka z obwarzankami.

29/09/2022

Ogłoszenie wyniku licytacji
na najem części tarasu przed wejściem głównym do Bloku C Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej o łącznej powierzchni I m2 celem ustawienia wózka z obwarzankami.

W dniu 28.09.2022 r odbyła się licytacja w przedmiocie z postępowania licytacyjnego na najem części tarasu przed wejściem głównym do Bloku C Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej o łącznej powierzchni 1 m2 celem ustawienia wózka z obwarzankami.

W licytacji udział wzięli: 1. PERŁOWSCY s.c. z siedzibą 31- 469 Kraków, ul. Młyńska 6/66.

W wyniku licytacji zostanie podpisana umowa z PERŁOWSCY s.c.

WYNIKI