OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE o sprzedaży transformatorów 3 fazowych olejowych – zalanych olejem.

23/08/2023

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej oferuje do sprzedaży dwa transformatory 3 fazowe olejowe (zalane olejem):

Transformator nr 1:

Typ : T0374/22                                                 Rok budowy: 1980

Masa całkowita: 2570 kg                                 Masa oleju 870 kg

Napięcie pierwotne 15750 ± 5%      Napięcie wtórne 400/231V

Moc transformatora : 630 kVA                     Częstotliwość 50 Hz

Producent: BEZ Bratislava ZAVOD 02 Transformatory Czechoslovakia

Transformator nr 2:

Typ : TA0b63U/15b Nr165510                     Rok budowy: 1979

Masa całkowita: 2395 kg                                 Masa oleju 870 kg

Napięcie pierwotne 15750 ± 5%      Napięcie wtórne 400/231V

Moc transformatora : 630 kVA                     Częstotliwość 50 Hz

Producent: Fabryka Transformatorów i Aparatury trakcyjnej ŁÓDŹ

Szczegóły związane z zakupem określa umowa, która stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Dodatkowe informacje dot. agregatu można uzyskać pod nr tel. 668 312 896.

Osoby zainteresowane odkupem proszone są o składanie propozycji ceny zakupu drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl, pocztą lub osobiście do sekretariatu Zespołu do dnia 30 sierpnia 2023 r. do godz. 10.00.

Szczegóły związane z zakupem określa umowa, która stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo. W składanych propozycjach odkupu prosimy o wskazanie ofert w cenie brutto.

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 – UMOWA