AKTUALNOŚCI

Oddział Ginekologii – rozpoczęcie prac modernizacyjnych

01/08/2019

Szanowni Pacjenci!

Uprzejmie informujemy, że

5.08. br. (tj.: poniedziałek) przystępujemy do kolejnego etapu zadania

w ramach projektu pn.: Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 12 Oś Priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

 

Prace remontowe rozpoczną się na Oddziale Ginekologii.

Pragniemy zaznaczyć, że oddział nadal będzie realizować pełen zakres świadczeń medycznych.

Przyjęcia pacjentek odbywać się będą w dyżurce pielęgniarek, zlokalizowanej tymczasowo na 5 piętrze obok Oddziału Urazowo-Ortopedycznego.

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogą zaistnieć w trakcie remontu i jednocześnie prosimy Państwa o wyrozumiałość. Dołożymy wszelkich starań, aby w aspekcie organizacyjnym – tak jak to miało miejsce w przypadku modernizacji Bloku Porodowego – zapewnić naszym pacjentom jak największy komfort  i zredukować niedogodności związane z trwającymi pracami modernizacyjnymi.

 

Dyrekcja ZOZ Sucha Beskidzka