AKTUALNOŚCI

Kondolencje

11/12/2023

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
lek. Marka Boryczko,
wieloletniego i zasłużonego lekarza ginekologa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, człowieka o wielkim sercu i życzliwości.
Pracę zawodową – po ukończeniu studiów – rozpoczął w tutejszym Zespole od 1 listopada 1984 r.
Po ukończeniu stażu lekarskiego – od roku 1985 do dnia dzisiejszego – nieprzerwanie wykonywał pracę lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Poradni Konsultacyjno-Ginekologicznej, zajmując kolejno stanowiska: młodszego asystenta, a po uzyskaniu specjalizacji – asystenta i starszego asystenta.
Ponadto w trakcie zatrudniania pełnił następujące funkcje:
– w latach 1987-1995 Kierownik Ośrodka Zdrowia w Śleszowicach,
– od 1 września 1995 r. do 31 stycznia 2012 r. Zastępca Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
– od 1 lutego 2012 r. do 28 lutego 2014 r. Koordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
– od 2 lutego 2021 r. do końca, oprócz udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych – Zastępca Koordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.
Dodatkowo przez wiele lat pełnił dyżury w zespołach wyjazdowych w Dziale Pomocy Doraźnej tutejszego Zespołu.
Był bardzo dobrym i cenionym ginekologiem. Dzięki jego wiedzy, doświadczeniu zawodowemu i ogromnemu zaangażowaniu – Oddział Ginekologiczno-Położniczy jest w powszechnej opinii lekarzy i pacjentek bardzo dobrą, dobrze zorganizowaną i nowoczesną placówką, wykonującą szerokie spektrum badań.
Godna podkreślenia była jego wielka troska o pacjentki, a także wysoka ocena jego kwalifikacji i niezwykłej empatii przez pacjentki.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.

Dyrekcja i pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.