AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT DYREKCJI ZOZ SUCHA BESKIDZKA

28/04/2020

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Powiatu Suskiego!

Rzeczywistość, w której znajdujemy się już od kilku tygodni, w historii obecnego systemu ochrony zdrowia jest bezprecedensowa. W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pragnie przekazać kilka informacji przedstawiających obecne funkcjonowanie szpitala w Suchej Beskidzkiej.

Podporządkowujemy się wytycznym centralnym, jednocześnie z wyprzedzeniem podejmując własne decyzje w zakresie działań prewencyjnych. Dyrekcja i pracownicy szpitala podejmują wszelkie działania w obszarze organizacji pracy i funkcjonowania szpitala mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a w ostateczności ­– niedopuszczenia do jego rozprzestrzenienia się, co miało miejsce ostatnio w wielu podmiotach leczniczych na terenie Polski; skutkujące tymczasowym paraliżem funkcjonowania tych jednostek. Sytuacja taka jest bowiem niebezpieczna, ponieważ zagraża zapewnianemu przez taką jednostkę bezpieczeństwu zdrowotnemu podległej społeczności.

Mając więc pełną świadomość roli jaką pełnimy w tym czasie, odpowiedzialnie wdrożyliśmy procedury umożliwiające bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19 od innych osób przebywających na terenie szpitala. Przedsięwzięta przez nas zmiana organizacji pracy i funkcjonowania szpitala polega na:

–– wprowadzeniu całkowitego zakazu odwiedzin pacjentów hospitalizowanych

–– wprowadzeniu zaleceń dla pacjentów i osób przebywających na terenie szpitala, m.in.: zakaz ruchu pacjentów hospitalizowanych oraz personelu między oddziałami szpitalnymi, unikanie pasażu handlowego, bezwzględny nakaz dezynfekcji rak

–– wstrzymaniu planowych:

  • zabiegów operacyjnych (poza zabiegami ratującymi życie oraz dotyczącymi pacjentów onkologicznych i dializowanych)
  • hospitalizacji na oddziałach zabiegowych i zapobiegawczych
  • badań diagnostycznych (np.: tomografii komputerowej, USG, RTG, itp.)
  • zabiegów rehabilitacyjnych (ambulatoryjnych i domowych)

–– ograniczeniu działalności laboratorium

–– wstrzymaniu części lekarskich porad specjalistycznych udzielanych w ramach opieki ambulatoryjnej oraz wprowadzeniu teleporad u lekarzy części specjalności

–– wprowadzeniu teleporad w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

–– zmianie organizacji działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, tj.:

  • utworzenie odrębnego wejścia i miejsca obsługi pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, z zapewnionym pełnym zabezpieczeniem medycznym
  • utworzenie specjalnej strefy obserwacyjnej dla osób podejrzanych o zakażenie, w której zapewniona zostaje kompleksowa opieka lekarska i pielęgniarska, w oczekiwaniu na wynik testu na koronawirusa. Strefa ta, stanowiąca przedłużenie działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, z uwagi na aspekt logistyczny, została zainicjowana w miejscu Oddziału Reumatologii.

–– wprowadzeniu wstępnego triażu pacjentów i pracowników w momencie wejścia na teren szpitala, tj. dokonywania pomiarów temperatury ciała i przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego w kierunku potencjalnego zakażenia

–– wyposażeniu pacjentów wchodzących na teren szpitala oraz przebywających na oddziałach szpitalnych w maseczki ochronne

–– zwiększeniu dotychczasowej częstotliwości dezynfekcji wspólnych pomieszczeń i powierzchni użytkowych (tj.: toalety, windy, klamki, itp.) 

Powyższe procedury, jak i te nad którymi pracujemy obecnie, wdrożyliśmy pomimo, iż nie znaleźliśmy się wśród 10-ciu jednostek na terenie Małopolski, pełniących rolę szpitali jednoimiennych – tymczasowych szpitali o profilu zakaźnym. Dodatkowe działania prewencyjne podejmujemy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz wszystkich mieszkańców powiatu.

Dynamiczna sytuacja epidemiologiczna jest wyzwaniem dla całego systemu ochrony zdrowia. Zapewniamy jednak, że czynimy wszelkie starania, aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie naszego powiatu.

Przypominamy jednak, że kwestia ilości zakażeń na danym obszarze jest zależna przede wszystkim od zachowań ludzkich, w tym od przestrzegania zasad higieny i kwarantanny domowej. Prosimy, aby Państwo pamiętali o łatwości przenoszenia się wirusa z osoby na osobę. Zakłada się, że jedna chora osoba zaraża 3-4 kolejne (!). Wirus może zostać przeniesiony kiedy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym wirus bytuje, (utrzymując się na nim  przez określony czas), a następnie dotknie swoich ust, nosa lub oczu. To uzasadnia apele o częste mycie i dezynfekcję rąk. Wirus przenosi się także drogą kropelkową, stąd nałożony na społeczeństwo obowiązek zasłaniania ust i nosa. Ma to na celu ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa przez osoby zarażone, ale nie mające objawów. Jednak najlepszym środkiem prewencyjnym jest pozostanie w domu i nie wychodzenie z niego jeśli nie jest to absolutnie koniecznie.

Szanowni Państwo, dbajmy o siebie i o innych! Nie narażajmy siebie, swoich bliskich czy innych na potencjalne zakażenie.

Dyrekcja i pracownicy

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

……………………………………………………………………………………………………………………..

„(…) Dzisiaj, przed snem, pomyśl o dniu, w którym możemy znów wyjść na zewnątrz.

Jak się znów spotkamy, a możliwość zrobienia zakupów z całą rodziną będzie się wydawać wakacjami.

Pomyśl o czasie, kiedy kawa w barze, uściski, widok spacerujących za rękę ludzi, bieganina roześmianych dzieci, powrócą do naszego życia.

Pomyśl o tym, że to co dzieje się teraz, będzie tylko wspomnieniem, a nasze normalne, zwyczajne życie będzie jak prezent – nieoczekiwany i piękny.

I pokochamy wszystko, co dotąd wydawało się oczywiste.

I będziemy wdzięczni za każdą sekundę.

Kąpiel w morzu, wschody i zachody słońca, tosty, śmiech. Znowu będziemy się śmiać.

A to wszystko dzięki odwadze i sile każdego z nas.

Do zobaczenia wkrótce! „


Papież Franciszek

marzec 2020 r.