AKTUALNOŚCI

Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka

18/05/2018

Szanowni Pacjenci!

Z nieukrywaną radością informujemy, że 17.05.2018 r. została podpisana umowa gwarantująca dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na projekt pn.:

„Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka: Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym.”

Umowa została podpisana przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego p. Leszka Zegzdę z zarządu województwa oraz p. Marka Habera – dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, w obecności Starosty Suskiego p. Józefa Bałosa, Wicestarosty Suskiego p. Zbigniewa Hutniczaka i reprezentantów  ZOZ Sucha Beskidzka.

[fat_gallery_slider data_source =”list_id” gallery_ids=”6494″]

Działania w ramach przedmiotowego projektu realizowane będą w obszarze stacjonarnej opieki nad matką i dzieckiem oraz stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki onkologicznej. Co to oznacza? Przede wszystkim prace modernizacyjne, wykończeniowe oraz uzupełnienie i unowocześnienie wyposażenia i bazy sprzętowej oddziałów, m.in.:

  • zrealizowana zostanie przebudowa i modernizacja części niewykorzystanego budynku z przeznaczeniem na nową siedzibę Oddziału Dziennej Chemioterapii wraz z częścią ambulatoryjną (lokal przylegający do budynku A)
  • zmodernizowane zostanie całe 4 piętro budynku głównego Szpitala (Oddział Ginekologiczno-Położniczy wraz z Blokiem Porodowym oraz Oddział Neonatologiczny)
  • Oddziały zostaną wyposażone w sprzęt i aparaturę specjalistyczną najwyższej jakości, które zapewnią poszerzenie ich działalności diagnostycznej i leczniczej, m.in.: komplet instrumentarium do zabiegów operacyjnych, fotele ginekologiczne, kardiotokografy, amnioskopy, zestawy do histeroresektomii, urządzenia do krioterapii, respiratory, inkubatory, łóżeczka noworodkowe, fotele do chemioterapii z oprzyrządowaniem, aparaty EKG, pulskoksymetry i wiele innych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 29.05.2020 r.

Całkowita wartość projektu – 13 477 778, 80 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi – 13 477 778, 80 zł

Kwota dofinansowania wynosi – 7 069 193, 33 zł

/istnieje możliwość zwiększenia poziomu finansowania w ramach końcowego rozliczenia projektu/

w tym:

– współfinansowanie UE wynosi – 6 713 089, 07 zł

– współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi – 356 107, 26 zł

– wkład własny wynosi – 6 408 582, 47 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020, 12. Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.