AKTUALNOŚCI

Biuro Obsługi Pacjenta

16/11/2023

Nie wiesz, jak dotrzeć do jakiejkolwiek poradni czy oddziału? Potrzebujesz kopii dokumentacji medycznej?
W rozwiązaniu tych kłopotów pomoże Biuro Obsługi Pacjenta.
Biuro Obsługi Pacjenta zlokalizowane jest przy wejściu głównym do Szpitala, naprzeciw Rejestracji Centralnej,
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35.
Udostępniana jest w nim dokumentacja medyczna zarówno z pobytów szpitalnych jak i ambulatoryjnych.
Na miejscu można też uiścić opłatę za udostępnioną dokumentację.
Biuro udziela informacji dla pacjentów i osób odwiedzających dotyczących zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, topografii Szpitala, harmonogramu przyjęć, odwiedzin oraz innych przydatnych informacji.
Zapraszamy!