Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w zakresie których znajduje się proces leczenia, pielęgnacja i opieka oraz rehabilitacja wobec osób starszych, przewlekle chorych, osób z niepełnosprawnościami, które wymagają opieki, pielęgnacji lub rehabilitacji.

 • Dane kontaktowe
 • Zespół medyczny
 • Informacje dodatkowe
 • ul. Kasztanowa 17
  34-220 Maków Podhalański
 • Dyżurka pielęgniarska:
  +48 33 877 10 01 wew. 25
  +48 33 877 10 01 wew. 35
 • Dyżurka lekarska:
  +48 33 877 10 01 wew. 30
 • zol@zozsuchabeskidzka.pl
 • Godziny pracy sekretariatu:
  07:30 - 14:35
 • Personel:
  Pielęgniarki - 18
  Opiekun medyczny - 2
  Asystent osoby niepełnosprawnej - 1
  Sekretarka medyczna - 1
  Mgr fizjoterapii - 2
  Lic. fizjoterapii - 1
  Technik fizjoterapii - 2
  Logopeda - 1
  Psycholog - 3
  Instruktor terapii zajęciowej - 1
 • Liczba łóżek:
  64 łóżka

Zasady przyjęć:

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby zarządzające jednostką

doc_f

lek. Leszek Nagórzański

Kierownik
Specjalista Pulmonologii i Chorób Wewnętrznych

doc_f

mgr Krystyna Wróbel

Z-ca Kierownika
Specjalista Pielęgniarstwa Geriatrycznego

doc_f

piel. Stanisława Radoń

Pielęgniarka Koordynująca

Rodzaj wykonywanej działalności

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczy usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze, rehabilitacyjne oraz zapewnia kontynuację procesu leczenia dla osób, które nie wymagają hospitalizacji, tj.:

 • osób z niepełnosprawnościami
 • osób wymagających stałej i długotrwałej opieki oraz pielęgnacji z deficytami samoobsługi i samoopieki
 • osób, u których został zakończony proces diagnozowania i intensywnego leczenia zachowawczego/operacyjnego – jednakże, u których ze względu na stan zdrowia oraz nabyte w trakcie zmagania się z chorobą – deficyty w zakresie samoobsługi i samoopieki w okresie rekonwalescencji wymagają profesjonalnej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie może objąć opieką:

 • chorych w ostrej fazie choroby psychicznej
 • uzależnionych (alkohol, narkotyki)
 • w terminalnej fazie choroby nowotworowej
 • dzieci

Zasady przyjęcia pacjenta do ZOL-u

Zakład przyjmuje pacjentów na podstawie posiadanego skierowania/wniosku.

Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może wystąpić osoba zainteresowana, opiekun, przedstawiciel ustawowy bądź lekarz zakładu opieki zdrowotnej.

Decyzja o przyjęciu pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zostaje podjęta i wydana przez kierownik tej jednostki w porozumieniu z lekarzem zakładu, w oparciu o wymaganą dokumentację i na podstawie skierowania/wniosku lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty znajdują się do pobrania w zakładce: STREFA PACJENTA – DOKUMENTY.

Informacja dla osób odwiedzających

Odwiedziny pacjentów:

Poniedziałek-Piątek 13:00 – 19:00
Sobota 11:00 – 19:00
Niedziela i święta 11:00 – 19:00

Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin, przebywanie osób odwiedzających na terenie oddziału dopuszcza się jedynie po uzyskaniu przepustki od ordynatora/koordynatora lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego Oddziału.

Dyrektor Zespołu lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne Zespołu.

Przed wejściem na oddział należy pozostawić wierzchnią odzież w szatni, a także założyć obuwie ochronne.

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni

Nasi pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w naszych Poradniach Specjalistycznych. Pełna lista poradni znajduje się TUTAJ

Facebook

Menu
Polub nas