ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wykonywanie usług związanych utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania środowiskowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Opis: Wykonywanie usług związanych utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania środowiskowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
Tryb zamówienia: Postępowanie na usługi społeczne
Data publikacji: 18/09/2020
Termin składania ofert: 28/09/2020
Oznaczenie: ZOZ.V.010/DZP/04/US/20
Ostatnia aktualizacja: 30/09/2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI: