ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa ubrań i obłożeń chirurgicznych z włókniny i flizeliny

Opis: Dostawa ubrań i obłożeń chirurgicznych z włókniny i flizeliny
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 06/03/2020
Termin składania ofert: 01/04/2020
Oznaczenie: BZP 520707-N-2020
Ostatnia aktualizacja: 20/04/2020