ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 21/06/2021
Termin składania ofert: 13/07/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/15/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI: