ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 01.03.2022r. do 31.03.2024r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 07/02/2022
Termin składania ofert: 22/02/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/6/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: