ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 05/04/2023
Termin składania ofert: 24/04/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/17/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: