ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Opis: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 03/03/2020
Termin składania ofert: 17/03/2020
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/9/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: