ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Chorób Zakaźnych

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 22/03/2023
Termin składania ofert: 05/04/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/13/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: