ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań endoskopowych wraz ze znieczuleniem w zakresie: kolonoskopii, kolonoskopii z polipektomią, na potrzeby realizacji projektu zgodnie z umową nr 064/100021/PRO/2023 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – programy zdrowotne w zakresie profilaktyczne programy zdrowotne: program badań przesiewowych raka jelita grubego.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 20/03/2023
Termin składania ofert: 24/03/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/12/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: