ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedycznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 10/07/2023
Termin składania ofert: 24/07/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/28/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: