ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej w okresie od 16.10.2023r do 30.09.2024r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 27/09/2023
Termin składania ofert: 09/10/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/38/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: