ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej oraz wykonywanie konsultacji laryngologicznych

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 07/12/2022
Termin składania ofert: 21/12/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/38/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: