ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej oraz wykonywanie konsultacji laryngologicznych

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 02/01/2024
Termin składania ofert: 15/01/2024
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/2/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI: