ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo- Ortopedycznym i Poradni Ortopedycznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 11/05/2022
Termin składania ofert: 15/06/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/15/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: