ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Reumatologicznym i Poradni Reumatologicznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 12/01/2022
Termin składania ofert: 19/01/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/1/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: