ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 07/02/2023
Termin składania ofert: 20/02/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/8/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: