ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz w Poradni Neurologicznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 05/01/2021
Termin składania ofert: 20/01/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/1/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI: